Τράπεζα της Ελλάδος: Έκδοση της έκθεσης «Ελληνικός τουρισμός και κλιματική αλλαγή: πολιτικές προσαρμογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης»

06/11/2014 – Έκδοση της έκθεσης «Ελληνικός τουρισμός και κλιματική αλλαγή: πολιτικές προσαρμογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης» Σήμερα δημοσιεύθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος η έκθεση με τίτλο «Ελληνικός τουρισμός και κλιματική αλλαγή: πολιτικές προσαρμογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης». Η έκδοση εντάσσεται στη δεύτερη φάση των εργασιών της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων…

Advertisement

September 27th, 2014: World Tourism Day

Tourism Stories: Community Development on the Ground Tourism is one of the most significant economic sectors of our time. Moving more than one billion people across international borders each year, tourism today accounts for 9% of global GDP and one in every 11 jobs on the planet. Behind the impressive numbers are all the chefs,…

Global Report on Shopping Tourism

  2014 This report explores the importance of shopping tourism as a driver of economic development, its emergence as a main motivation for travel, its increasing significance as part of the overall tourism offer and the keys for its success, both from the destination’s perspective as from the needs from the shopping tourist. The publication…